Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Seynaeve

Otegemstraat 274B

8550 Zwevegem

Hoofdapotheker: Ilse Seynaeve

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0829 321 294

Machtigingsnummer APB: 344303

Telefoonnummer: 056 75 55 50

e-mail: ilse.zwevegem@skynet.be

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.